Felhívás


Parkolási szabályzat

Parkolási szabályzat


1. A szabályozás célja
A gyógyítás - ápolás technikai igényeinek zökkenőmentes biztosítása, a kórházi belső egységek zavartalan működése, az intézeti vagyonbiztonság fokozása megköveteli a kórház belső behajtási, parkolási rendjének szabályozását.

2. Alkalmazási terület
Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban: Nonprofit Kft) székhelye 5100 Jászberény, Szelei út 2. szám alatti ingatlan területe.

3. Behajtási rend
A kórház területén a közlekedés rendjét alapvetően a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) határozza meg.
A KRESZ szabályainak betartását a Rendőrség ellenőrzi, szabálysértés esetén szankcionálnak.

Engedély nélkül behajthatnak:
Mentők, rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem, szakhatóságok járművei ellenőrzés céljából.
Kórházi dolgozók a sorompó nyitásához használják a korábban megadott telefonszámokat.

Térítésmentes engedélyt kapnak az alábbi járművek:
o áruszállító, vizsgálati anyagszállító járművek, gyógyszerszállítók és betegszállító jármű
(a fentiekben felsoroltaknak a térítésmentes belépésük igazolásához szükséges a szállítólevél felmutatása a portaszolgálatot ellátó személynek),
o mozgássérült járműve
(a mozgássérült - amennyiben mozgássérült igazolványa nem található a szélvédő mögött - a portaszolgálatot ellátó személy felhívására mozgássérült igazolványát felmutatni köteles).

Térítésköteles engedélyek

Térítésköteles engedélyek: parkolójegy, bérleti díj (dolgozói).

A területen parkolni szándékozók csak a kijelölt parkolóhelyeken tarthatják járműveiket.

A parkolójegyet a szélvédő mögött, jól látható helyre kell kitenni.
Parkolási díjat hétköznaponként a 7-17 óráig terjedő időszakra vonatkozóan kell fizetni, hétvégén a parkolás díjmentes.

Parkolás díja:
o a parkolás első fél órája díjmentes,
o a parkolás második fél órája 200,- Ft,
o az első órát követően 200,- Ft/ minden megkezdett óra,
o 4 órát meghaladó parkolás esetén napidíj 1000,- Ft! nap.

A Nonprofit Kft. dolgozói 2012. június 30-ig díjmentesen parkolhatnak a kórház területén a szabad helyeken, betartva a KRESZ szabályait és a belső szabályzatot.
Bérelt parkoló hely:
o rendszámmal felfestett parkolási hely bérlése 1.000,- Ft/hó.
A parkolási hely bérleti díját, negyedévenként, a negyedév első hónapjában, egy összegben kell megfizetni eddigi gyakorlatnak megfelelően, a pénzügyi osztály által kiállított számla alapján.

4. Parkolójegyek vásárlása
Parkolójeggyel az erre kijelölt főbejáraton lehet behajtani.
Parkolójegy
A parkolójegyet a behajtás előtt a portaszolgálaton kell átvenni, és kilépéskor megfizetni az alábbiak szerint:
A parkolás első félórája díjmentes. A második megkezdett félóra díja 200,- Ft.
Első órát követően 200,- Ft/ minden megkezdett óra.
Parkolójegy esetében egy nyugta átadására kerül sor, melyen az érkezés időpontját, az érkező gépjármű rendszámát a portásnak fel kell tüntetnie.
A parkolás díját távozáskor a portaszolgálaton kell fizetni, úgy hogy a portaszolgálatos a nyugtán feltünteti a távozás időpontját és a fizetendő összeget. A parkolási díj fizetendő közvetlenül a portaszolgálatot ellátónál. Ebben az esetben 10 perc áll rendelkezésre a parkoló elhagyására.
Azoknak a látogatóknak, akik parkolójeggyel hajtanak be, azonban kilépéskor nem rendelkeznek belépésük jogosságát alátámasztó igazolással, napidíj fizetése kötelező. Amennyiben a nyugtatömb tőpéldánya szerint a parkolással eltöltött idő hosszabb, mint egy nap úgy 1000 Ft/nap megfizetése kötelező.
Napidíj megfizetése a 4 órát meghaladó, de 24 órát el nem érő parkolóban tartózkodás esetén fizetendő.

5. A parkolási rend megzavarása
Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, veszélyezteti a parkolás biztonságát, üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkolóból.
Ha a kiutasítás eredménytelen, üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentés eszközlésével intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.
ó.Felelősségi kérdések
A parkolóban elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A parkolást igénybe vevő az általa más járműben vagy a parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért felelősséget vállalni és a kárt megtéríteni köteles.
A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Az üzemeltető, illetve a látogató között a jelen szabályzattal, vagy a parkolási szerződéssel összefüggő jogviták esetén kizárólag a Jászberényi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Bíróság illetékes.

Üdvözlet

Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]

Szent Erzsébet Kórház Gyógyszertára

Nyitvatartási idő:

Hétfő - Péntek 07:00 - 15:00
Hétvégén Zárva

Kártyaelfogadó hely:

Intézményünk részt vesz az Európai Bizottság által támogatott GOVEIN2019 (2019-EU-IA-0046) megnevezésű projektben, mely lehetővé teszi az európai szabványnak megfelelő, határon átnyúló elektronikus számlák fogadását és feldolgozását, az európai e-számlázási irányelvnek (2014/55/EU) megfelelően. A projekt az EDICOM koordinálásával, magyar, illetve portugál kórházak részvételével valósul meg.

Hasznos linkek   |  Térkép   |  Impresszum
© 2007 - 2022 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház    Minden jog fenntartva. A weboldalakon található szövegek, képek, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó törvények védelme alatt áll.    Fel ↑