Felhívás


Tevékenységet lezáró beszámoló

Utoljára módosítva: 2019.07.24

Nyilvánosan közzéteendő adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Hivatalos név: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Székhely: 5100, Jászberény, Szelei út 2.
Postai cím: 5100, Jászberény, Szelei út 2.
Telefon: (57) 500-200
Faxszám: (57) 412-589
Telephelyek:

Rendelőintézet-Nagykáta
2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.

Tüdőgondozó-Nagykáta
2760 Nagykáta, Sütő u. 1.

Pszichiátria, Reumatológia-Nagykáta
2760 Nagykáta, Dózsa György út 25.

Elektronikus levélcím: E-mail cím
Honlap: Link


1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Aktív fekvőbeteg szervezeti egységek:
Aneszteziológia és Intenzív osztály
Általános sebészet
Belgyógyászati osztály
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Gasztroenterológia
Szülészet-nőgyógyászat
Traumatológia

Krónikus fekvőbeteg szervezeti egységek:
Ápolási osztály
Krónikus belgyógyászat
Rehabilitáció

Járóbeteg szervezeti egységek:
Audiológia
Általános sebészet
Belgyógyászat
Bőr- és nemibeteg szakrendelés és gondozás
Dietetika
Fizioterápia- és gyógytorna
Fül-orr gégegyógyászat
Gasztroenterológia
Gyermekgyógyászat
Gyermekkardiológia
Gyermekneurológia
Gyemekpulmonológia
Kardiológia
Képalkotó diagnosztikák
Központi laboratórium
Neurológia
Onkológia szakrendelés és gondozás
Ortopédia
Pathológia
Pszichiátria szakrendelés és gondozás
Reumatológia
Szemészet
Szülészet-nőgyógyászat
Traumatológia
Tüdőgyógyászat szakrendelés és gondozás
Urológia

Szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek:
Igazgatás
Közgazdasági osztály
Egészségügyi ügyvitelszervező/kontroller
Informatika
Anyaggazdálkodás
Munkaerő, személyzeti- és bérgazdálkodási osztály
Műszaki osztály
Élelmezés
Textilkezelő
Takarítószolgálat
Gyógyszertár
Higiéniás csoport
Dietetika
Organogram

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
Főigazgató
Dr. Csiki Zoltán
tel.: 57/500-220
e-mail: E-mail cím

mb. Gazdasági igazgató
Halmai Eszter
tel.: 57/500-200 202-es mellék
e-mail: E-mail cím

Orvos igazgató
Dr. Besenyi Orsolya
tel.: 57/500-201
e-mail: E-mail cím

Orvos igazgató helyettes
Dr. Farkas Erzsébet
tel.: 57/500-201
e-mail: E-mail cím

Ápolási igazgató
Dócziné Medve Krisztina
tel.: 57/500-201
e-mail: E-mail cím
A Kórház további vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:
Igazgatóság:
Higiéniai vezető

Fenyvesi Beatrix
tel.: 57/500-253
e-mail: E-mail cím

Főigazgató - Titkárság:

Szabó Krisztina
tel.: 57/500-205
e-mail: E-mail cím
gulyás Eszter
tel.: 57/500-205
e-mail: E-mail cím

Gazdasági igazgató – Titkárság:
Sas Erika
tel.: 57/500-225
e-mail: E-mail cím

Iktatás:
Kovács Annamária
tel.: 57/500-192
e-mail: E-mail cím

Közgazdasági osztály:
-
tel.: -
e-mail: -

Egészségügyi ügyvitelszervező/kontroller
Báthor Anett
tel.: 57/500-217
e-mail: E-mail cím

Vezető informatikus
Tóth Árpád Zoltán
tel.: 57/500-210
e-mail: E-mail cím

Informatikus
Lőrincz Attila
tel.: 57/500-210
e-mail: E-mail cím

Micskó Bence
tel.: 57/500-210
e-mail: E-mail cím

Pénzügyi és számviteli osztály:
Tóth Ferencné Osztályvezető
tel.: 57/500-213
e-mail: E-mail cím

Könyvelő
Nagyné Szabó Ágnes
tel.: 57/500-187
e-mail: E-mail cím

Könyvelő
Szikra Edit
tel.: 57/500-187
e-mail: E-mail cím

Pénzügyi főelőadó
Kovácsné Berkó Zsuzsanna
tel.: 57/500-187
e-mail: E-mail cím

Pénztáros
Lajosné Princ Ildikó
tel.: 57/500-155
e-mail: E-mail cím


Anyaggazdálkodás:
Osztályvezető

Sándorné Járomi Anikó
tel.: 57/500-214
e-mail: E-mail cím

Műszerügyi előadó
Torma-Muhari Nikolett
tel.: 57/500-216
e-mail: E-mail cím

Gazdasági előadó
Bakosné Torba Zsuzsanna
tel.: 57/500-216
e-mail: E-mail cím

Anyaggazdálkodási előadó
Sas Gáborné
tel.: 57/500-216
e-mail: E-mail cím


Munkaerő-Személyzeti és Bérgazdálkodási osztály
Osztályvezető

Kemenesi Gabriella
tel.: 57/500-218
e-mail: E-mail cím

Társadalombiztosítási- és bérügyi előadó
Baranyi Éva
tel.: 57/500-121
e-mail: E-mail cím

Munkaügyi- és személyzeti előadó
Pataki Andrea
tel.: 57/500-121
e-mail: E-mail cím

Műszaki osztály:
Osztályvezető

Laki László
tel.: 57/500-126
e-mail: E-mail cím

Adminisztrátor
Tátrainé Éva
tel.: 57/500-126
e-mail: E-mail cím


1.4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:
Betegjogi képviselő: Köleszné Hanák Gabriella
Tel.: 20/4899-551
e-mail: E-mail cím
Ügyfélfogadás: minden hónap utolsó kedd 11:00 – 14:00, intézeti gyógyszertár melletti épületben

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:
A Kórház esetében nincs ilyen.

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:
A Kórház esetében nincs ilyen.

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
A Kórház esetében nincs ilyen.

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:
A Kórház esetében nincs ilyen.

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:
A Kórház esetében nincs ilyen.

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok, neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
A Kórház esetében nincs ilyen.

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:
A költségvetési szerv irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A költségvetési szerv középirányító szerve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Adatvédelmi szabályzatSzervezeti és működési szabályzat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

Az egészségügyről szóló 1997.éviCLIV. törvény

Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehatási rendeletei

Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény

Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm r.

Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény

Egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvény

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX. Törvény

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény

Az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

Áz egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 337/2008.(XII.30.) Korm.r.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.r.

Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI.16.) Korm.r.

A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V.13.) Eüm.r.

Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009.(IV.22.) Eüm.r.

A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

Az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) ESzCsM.r.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet


2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Térítési díj szabályzat

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:
A kórház esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Hírek

2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:
Feltöltés alatt.

2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:
Jelenleg nem áll rendelkezésre nyilvános adat.

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Igénybejelentő lap

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:
Titkárság: E-mail cím
Az intézmény adatvédelmi felelőse: Főigazgató, helyettese az informatikáért felelős főorvos

2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Teljesített munkaórák száma, óra

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Adatszolgáltatási nyilvántartás

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

Közzétételi Lista

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:
A kórház esetében nem értelmezhető.

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:
A kórház esetében nem értelmezhető.


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:


3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Foglalkoztatottak száma

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:
A kórház esetében nem értelmezhető.

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

5 millió forint feletti szerződések

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):
A kórház esetében nem releváns.

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
A kórház esetében nem releváns.

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

Megbízási szerződés Tempo Consulting Kft

Green Sound Plus Kft adásvételi szerződés TIOP

Adásvételi szerződés TIOP2.2.6 mobiliák

Vállalkozási szerződés Pesti Építő és Faipari Zrt. JSZEK TIOP2.2.6

Vállalkozási szerződést módosító okirat Pesti Zrt.

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

2014. évi közbeszerzési terv 2. sz. melléklet

2015. évi közbeszerzési terv táblázat

Évi Statisztikai Összegzés 2013.

Jászberényi Szent Erzsébet Közbeszerzési Terv 2015.

Összes

Üdvözlet

Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]

Szent Erzsébet Kórház Gyógyszertára

Nyitvatartási idő:

Hétfő - Péntek 07:00 - 15:00
Hétvégén Zárva

Kártyaelfogadó hely:

Intézményünk részt vesz az Európai Bizottság által támogatott GOVEIN2019 (2019-EU-IA-0046) megnevezésű projektben, mely lehetővé teszi az európai szabványnak megfelelő, határon átnyúló elektronikus számlák fogadását és feldolgozását, az európai e-számlázási irányelvnek (2014/55/EU) megfelelően. A projekt az EDICOM koordinálásával, magyar, illetve portugál kórházak részvételével valósul meg.

Hasznos linkek   |  Térkép   |  Impresszum
© 2007 - 2022 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház    Minden jog fenntartva. A weboldalakon található szövegek, képek, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó törvények védelme alatt áll.    Fel ↑